S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Klinik Testler

Testlerin faydaları nelerdir?

Psikoloji alanındaki uygulamalarda kişilik veya bir sorununun değerlendirilmesi bu davranışı ölçmeye yönelik çabalarla yapılır. Psikolojik testler tanı ve tedavi süreçleri hakkında bize ipucu verir. İleride yaşanabilecek potansiyel sorunların önüne geçebilmek adına bu testlerin olabildiğince erken yaşta uygulanması önemlidir.

Testler ülkemizde doğru sonuç verir mi?

Tanı koyma aşamasında hiçbir test tek başına yeterli değildir. Testler ile beraber yapılacak olan klinik görüşme ve sürecin takibi ancak bize doğru yol gösterir. Test ve envanterler, bunları uyguladığınız kişilerin sorunları ve bu sorunun derecesi hakkında bilgi verir.

Projektif testlerin sonuçları güvenilir mi?

Projektif testlerdeki mantık, Sigmund Freud’un kişilik kuramına dayanmaktadır. Yapılan literatür incelemesine dayanarak projektif testlerin yaklaşık 1950 yılında geliştirildiğini ve o zamandan beri hala aktif olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.
Projektif testler ile ilgili geçerlik ve güvenirlik sorunu ve standardize edilmiş bir puanlama kriteri olmadığı hakkında tartışmalar devam etmektedir ancak bu her zaman doğru olmayabilir. Bu testler yaklaşık 60 seneden beri uzman kişiler tarafından kullanılmaktadır ve projektif testler üzerine yapılmış detaylı ampirik araştırmalar da mevcuttur. Ülkemizde projetiktif testler uzun süreli eğitim sonrasında kullanılmaktadır.
 

Orjinal ve sahte projektif testler arasında fark var mı?

 
Diğer testler gibi projektif testlerinde orijinal versiyonlarının alınıp kullanılması ayrı bir önem taşımaktadır.   Bunun nedeni öncelikle TAT ve Rorschach gibi testlerinin telif hakkının OS&DBE’ye ait olup izinsiz ve fotokopi alarak kullanımı suç sayılmaktadır.
İkinci olarak bu testler bir takım sağlık sorunun olan bireylere uygulanmaktadır ve mürekkep lekelerindeki en ufak bir değişiklik ya da deforme sonuçlar üzerinde etkili olabilir.


Peki orijinal ile sahte kartları birbirinden nasıl ayırt edeceksiniz?
Eğer bu testleri alacak olan sizseniz bunu ancak OS&DBE ile iletişime geçerek yapabilirsiz ki bu da testlerin orijinalliğini garantiler.
İkinci olarak Rorschach Kartları basılmaya başlandığı tarihten beri dünyada sadece tek bir yerde, İsviçre’de, aynı mürekkeple Hogrefe Publishing’in matbaasında basılmaktadır ve buradan anlaştıkları yurtdışı bazlı dağıtımcı firmalara göndermektedirler.
Üçüncü ve son olarak da her bristol kartonunun / kartın arkadasında seri numarası vardır ancak sahte ürünlerde bunların hiçbiri yoktur.
 

Diğer Konular

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde 1) Taraflar

Satıcı:
OS&DBE
Adres: Büyükdere Cad. Haberler Sk. No:2 34394 Esentepe-Şişli
Telefon: +90 212 233 01 10
E-Posta adresi: info@osdbe.com

Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi:

Madde 2) Konu
İşbu sözleşme, www.osdbe.com internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3) Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:
Ürünün adeti:
Ürünün KDV dahil fiyatı:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Ödeme Şekli:

Madde 4) Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:
Faturadaki Unvan:

Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:


Madde 5) Genel Şartlar

18 yaşından küçük kişiler www.osdbe.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

Satıcı, www.osdbe.com internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici, www.osdbe.com'dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 24 saat içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici'ye ait kredi kartının, Tüketici'nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur.

Madde 6) Satıcı'nın Yükümlülükleri

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç 7 iş günü içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Kargo firmasının, ürünü Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir.

Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin tedariki mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici'ye iade eder.

Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya www.osdbe.com sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 7- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici'den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici'ye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici'ye iade edilir.

Madde 7) İade ve İptal Şartları

Aldığınız her ürün, üretici firmasının garantisi altındadır. Almış olduğunuz ürününü ambalajını açmadan/tahrip etmeden//bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü mutlaka, ürün faturası ile birlikte iade ediniz. Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tuttururarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün Bize ulaştığı andan itibaren üç (3) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartına ürün iade bedeli bankanız tarafından 2-6 hafta arasında yapılmaktadır. Bu sürede firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.. Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir.. Havale iadeleri 2 iş günü içinde Kredi Kartı iadeleri 3 iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Siparişinizle ilgili “İptal Edildi” uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel kredi kartınıza veya havale yaptığınız bankanıza iade edilmektedir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır. * Tüm iade işlemleri için bize +90 212 233 01 10 numaralı telefonumuzdan veya info@osdbe.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz.


İptal Şartları ; * Siparişinizi aynı gün içerisinde saat 17:00'a kadar +90 212 233 01 10 numaralı telefonumuzdan veya info@osdbe.com adresine mail yoluyla bildirerek iptal edebilir, paranızı geri alabilirsiniz.(İptal işleminde para iadesi için kredi kart numarası veya banka hesap bilgileri bildirilmesi zorunludur)


Madde 8) Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici'nin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı: OS&DBE
Tüketici:
Tarih:

Hizmet Sözleşmesi

Firmamıza ait online alışveriş sitemizden belirtilen bankalara ait kredi kartları ile veya belirtilen banka hesap numaralarına havale-EFT yapmak sureti ile alışveriş yapabilirsiniz. Herhangi bir açıklama yapılmadığı sürece, başka bir ödeme seçeneği kabul edilmez.
Üç iş günü içerisinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme konulması için siparişin verildiği an değil ödemenin yapıldığı an esas alınır.

Ürünlerimiz ithal olduğundan fiyat politikası döviz bazında ayarlamıştır. Sitemizde beyan ettiğimiz döviz kurlarına bağlı olarak ürünlerin TL fiyatları değişiklik gösterebilir.
Sipariş ettiğiniz ürünler stoklarımızda mevcut ise 1-3 işgünü içinde kargoya verilir.

Firmamız sipariş ettiğiniz ürünü eksiksiz bir şekilde kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür.
Ürünü teslim almadan önce paket içeriğinde eksiklik olabileceğini veya taşıma esnasında bir hasar oluşabileceğini düşünüyor iseniz ürünü kargo yetkilisi yanında açarak teslim alınız.
Müşteri tarafından imza karşılığı kargodan teslim alınan ürünler tam ve eksiksiz olarak teslim alınmış sayılır.
Hasarlı veya eksik ürünler için teslimat sırasında kargoya tutanak tutturulmalıdır. Bu tür ürünlerin sorumluluğu ve telafisi firmamız garantisi altındadır.
Sitemizdeki kayıtlı üyelik bilgileri ve istenen tüm güvenlik bilgileri firmamız güvencesi ve sorumluluğunda olup 3. kişilerle paylaşılmayacağı firmamızca taahhüt edilir.

Kredi Kartı ödemelerinde, 3. şahısların zarar görmemesi için, alıcıdan kredi kartı son ekstresi ve bazı ayrıntılı bilgiler istenebilir.

Firmamızın internet sitesinden online alışveriş yapan kişi, yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

Güvenli Alışveriş

İçiniz rahat olsun, online alışverişin güvenli adresindesiniz.
Sitemizden yapacağınız alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerli.
EV SSL Güvenlik Sertifikası, McAfee Secure/PCI Compliance ve 3D Secure servisleri sayesinde güvenliğinizi riske atmadan sitemizde özgürce alışveriş yapabilirsiniz.

Kredi Kartı Güvenliği

dbe.giuntios.it, kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde güvenliğiniz için her zaman en son teknolojileri ve en iyi servis sağlayıcıları kullanır. Kredi kartı güvenliği konusunda sitemizin güvenlik departmanı da yardıma hazır! Kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın altında bir anahtar vardır. Bu anahtar, tarayıcınızla gönderdiğiniz hiçbir bilginin üçüncü şahıslarca görünemeyeceğinin işaretidir.  dbe.giuntios.it,  kişisel bilgilerinizi, kart numarası ve şifrelerinizi kayıt etmez, saklamaz. Sitemizden vereceğiniz her siparişi oluşturma aşamasında kart bilgilerini yeniden girmenizin nedeni budur. Güvenlik anlaşmamızla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen sayfanın sağ alt köşesindeki GlobalSign logosunu tıklayın.

Ev SSL Güvenlik Sertifikası

dbe.giuntios.it, SSL güvenlik sertifikalarının en yüksek standardı olan EV SSL (Green Bar: Yeşil Adres Çubuğu) sertifikasına sahip bir alışveriş sitesi. Bu sertifikaya sahip olmak isteyen tüm firmalar gibi, dbe.giuntios.it' de çok sıkı bir güvenlik prosedüründen geçti.  Güvenliğinizi test edin! Internet Explorer 7.0 ve üzeri bir tarayıcı kullanıyorsanız, adres çubuğunuz firma bilgisiyle birlikte aşağıdaki yeşil renkte görünür. Diğer tarayıcıların güncel versiyonlarında adres çubuğunun görünümü farklıdır.

McAfee Secure/PCI Compliance

dbe.giuntios.it  gibi McAfee Secure logosuna sahip tüm siteler her gün temel güvenlik testi denetiminden geçer. Dünyanın saygın güvenlik firmalarından McAfee’nin bu servisi, sitemizde her zaman güvenli alışveriş yapacağınızın bir garantisidir.

3D Secure / 3 Boyutlu Güvenlik

3D Secure, online alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir. İnternetten yapılan alışverişlerde şifreyle kredi kartı onaylama işlemi olarak da bilinir. Visa Kredi Kartı için kullanılan uygulamasına “Verified by Visa”, MasterCard için olanına ise “SecureCode” adı verilir. Bu yöntemle yapılan alışverişin geçerli sayılabilmesi için; kart sahibinin yapılan işlemi, kendine verilen özel bir şifreyle onaylaması gerekir. dbe.giuntios.it’den yapacağınız alışverişlerde, kredi kartınızın bağlı olduğu banka bu sistemi destekliyorsa 3D Secure’la ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Alması kolay, ödemesi kolay!

Kapıda Ödeme

dbe.giuntios.it’den hayatınızı kolaylaştıran yeni bir hizmet; kapıda ödeme!
Size sunduğumuz diğer ödeme seçeneklerinin yanı sıra; dilerseniz 100 TL – 5.000 TL arasında vereceğiniz siparişlerde kapıda nakit ödemeyi tercih edebilir; Türkiye’nin neresinde  olursanız olun, evinizin rahatlığında alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Kredi Kartıyla Ödeme 

dbe.giuntios.it’den verdiğiniz siparişlerin ödemesini kredi kartıyla online olarak yapabilirsiniz. İnternet üzerinden Worldcard, Bonus Card, Shop&Miles, Maximum Kart, Axess, Advantage, AsyaCard, Türkiye Finans Kredi Kartları ve bu kart özelliklerine sahip diğer banka kartlarını kullanarak taksitli ve/veya puanlı alışveriş yapabilirsiniz.  Sitemizden yapacağınız peşin alışverişlerde tüm bankaların kredi kartlarını kullanabilirsiniz. 

"Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode™" nedir?

Visa tarafından verilen hizmetler "Verified by Visa®", MasterCard tarafından verilen hizmetler ise "MasterCard® SecureCode™" olarak adlandırılmaktadır. Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode™ internet üzerinden yapılan alışverişlerde şifre girerek güvenli alışveriş yapılmasını sağlayan hizmetlerdir.

"Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode™" nasıl çalışır?

"Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode™" tam olarak aynı şekilde çalışmaktadır. Kart sahipleri bu hizmetlere bankaları aracılığıyla üye olurlar ve işyerlerinden alışveriş yapmalarını sağlayacak şifrelerini oluştururlar. Alışverişi tamamlayıp ödeme yaparken şifre bilgilerini girerek bankaları aracılığıyla şifrelerinin doğrulanmasını sağlarlar. Bu şekilde işlemin gerçek kart sahibi tarafından yapıldığı kesinleşir. Kontrol işlemi sadece birkaç saniye içinde tamamlanmaktadır.

3D Secure Nasıl Kullanılır?

3D Secure Nedir? 

***** 3 D Yİ SEÇ KREDİ KARTI GÜVENLİ SİSTEME GEÇ ******
*****ARTIK KREDİ KARTINIZIN GÜVENLİĞİ SİZİN ELİNİZDE*****

Tüm dünyada online alışverişlerde bir standart halini alan ve yüzyüze alışverişlerdeki chip&pin uygulamasının sanal alışveriş uyarlaması 3D Secure artık Uluslararası Güvenlik Platformu ile birlikte dbe.giuntios.it‘ de….

*3D Secure Nedir?

İnternet üzerindeki alışverişlerin güvenliği arttırması amacıyla Visa ve Mastercard tarafından geliştiren bu sistem ,herhangi bir ödeme işlemi sırasında kartınızın sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilerek Kredi Kartınıza ait şifre ile onaylama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.Böylelikle kart numaranızı başkaları tarafından biliniyor olsa bile şifrenizi sadece siz bildiğiniz için elektronik ortamda güvenliğinizi sağlamış olursunuz.

Peki 3D Secure Neden Güvenlidir?  

3 D Secure sisteminde ,sanal ödeme işlemi gerçekleşirken,banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır.Yetkisiz kişilerin kartlarını internet ortamında kullanılmasını engellemektedir.

3D Secure nin işleyişi dbe.giuntios.it'de ne durumdadır?  

İşbankası, Garanti, Yapıkredi, Finansbank, Fortis kredi kartları ile yapılan ödemelerde “Şifre ile Onayla” (3D Secure) seçeneği sipariş onay sayfasında görüntülenecektir. Kartınızın 3D tanımı daha önce tarafınızca gerçekleştirilmemişse ilk işleminizde banka ekranlarında kaydınız gerçekleşecek ve kartınız 3D işleme hazır hale gelecektir.
İşleminizi “Şifre ile onayla (3D)” ile gerçekleştirmenizi önemle öneriyoruz. 3D işlemi ile onaylamada sorun yaşıyorsanız ya da banka tanımlama ekranlarında sorun yaşıyorsanız 3D olmayan diğer “Sipariş Onayla” düğmesi ile de işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
• Birçok banka müşteri kartı 3D olduktan sonra internet üzerinden işlem yapıldığında işlem detayının müşterinin banka da tanımlı cep telefonuna SMS ile göndermektedir. Bu şekilde yetkisiz kişilerce kartınızın kullanılması durumunda hemen bilgi sahibi olursunuz.
• 3D işlemler ile gerçekleşen siparişlerde işleminizi şifreniz ile onayladığınız için siparişiniz güvenlik sürecine takılmaz ve ürünlerinize daha hızlı ulaşırsınız.  

Notlar : 

• Eğer “Şifre ile onayla” düğmesine tıkladınız ama herhangi bir şifre sormadan işlem gerçekleştiyse bankanızın kartı henüz 3D uyumlu değildir. Bu durumda işleminiz yine de 3D özelliğine sahip olacaktır. 

• 3D işlemde sipariş onayla sayfasının ortasında açılan ekran bankanızın ekranıdır. Şifrenizi bankanın kendi ekranına girmiş olursuz. Şifre bilgilerinizi banka ekranına girerek şifre güvenliğinizi korumuş olursunuz.
• 3D kaydınızı yapabilmeniz için bankada tanımlı cep telefonu bilgilerinizin güncel olduğunda emin olunuz.

İşbankası 3D Secure şifresi nasıl tanımlanır? 

3D Secure sistemine uyumlu işbankası kredi kartınızla yapacağınız ilk işleminizle bir defaya mahsus olmak üzere onaylama sayfasında sistem sizi işbankası şifre tanımlama sayfasına aktaracaktır.Bu sayfadan şifrenizi tanımlayabilirsiniz.Tanımladığınız şifrenizle internet ortamında yapacağınız her işlemde 3D Secure güvenliğinden faydalanmış olacaksınız. İşbankası kredi kartınız 3D Secure sistemine uyumlu değilse şifre sayfası açılıp otomatik olarak kapanacaktır.Ancak işleminizin güvenliği 3D Secure sistemi ile bankanız tarafından sağlanacaktır.Bu şekilde sanal ortamda çok daha güvenli alışveriş yapmış olacaksınız. 

Ürün Teslimi

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. 

Cayma Hakkı

TÜKETİCİ ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. 

Gizlilik
  • Kişisel bilgilerinizi: Online alışveriş hizmeti sağlamak; ürün pazarlaması ve promosyon; siparişlerinizi yerine getirmek; siparişleri işleme koymak ve ödemenin tamamlanması; üyelik kaydı; sizinle ileride iletişime geçmek ve bağlantı kurmak; istatistik ve bağlantılı veya takip eden işlemler ("Hizmetlerimiz")'de kullanmak üzere alıyoruz..
  • Kişisel bilgileriniz gizli tutulmaktadır, ancak bizim adımıza kredi kartı işlemleri, siparişleri yerine getirme ve teslimat gibi önemli hizmetleri gerçekleştiren belirli Diğer Hizmet Sağlayıcılar ile çalışmaktayız. Bunlar işlemlerini yerine getirmelerini sağlayan bilgilerinize ulaşabilirler ancak bu bilgileri başka amaçlar için kullanamazlar.
  • Sitemiz sizi diğer web sitelerine bağlayan linkler ve/veya reklamlar içermektedir. Bu sitelerde sorulması halinde kişisel bilgilerinizi vermek sizin sorumluluğunuzdadır, ve bu sitelerin yaptıkları işlemlerde bizim bir sorumluluğumuz  bulunmamaktadır. Os&DBE üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya yaymaz.
  • Google Analitiklerini müşterilerimizin sitemizdeki deneyimleri hakkında fikir sahibi olmak ve devamlı güncellemeler yapmak ve sitemizi geliştirmek için kullanıyoruz. Google Analitikleri müşterilerimizin güvenliğini tehlikeye atacak veya herhangi bir kimlik hırsızlığı için kullanılabilecek hiç bir hassas bilgiyi kaydetmemektedir. Gizlilik politikamız veya Google Analitikleri kullanımlarımız ile ilgili her türlü sorunuz için lütfen bize ulaşın.
  • Eğer bize kişisel bilgilerinizi verdiyseniz, bunlar üzerinde değişiklik yapma veya bu bilgilere ulaşma hakkınız vardır. Tarafımızdan saklanan kişisel bilgilerinize ulaşmak veya düzeltme yapmak için aşağıdaki adrese yazınız.
  • Büyükdere caddesi Haberler sokak No 2/1 34394 Esentepe Şişli İstanbul TÜRKİYE info@dbe.giuntios.it   Tel:  0212 233 01 10   Fax 0212 291 28 99                          
  • Kişisel bilgilerinize erişim hakkı veya düzeltme yapma izni vermeden önce kimliğinizi doğrulayacak bazı makul önlemler alabiliriz