Kayıt

Kişisel Bilgiler

  • *
    İpucu
  • *
  • *
  • *
  • *
  •  

GİZLİLİK

Gizlilik anlaşması
www.osdbe.com dan ürün satın almak için öncelikle üye olmak ve kişisel bilgilerin istenildiği formu doldurmak gereklidir. Elde edilen kişisel bilgiler mevcut gizlilik yasası açısından yasa ile tam bir uyum içinde olacak şekilde OS DBE tarafından aşağıdaki amaçlara göre kullanılıcaktır.
Kişisel bilgiler şu amaçlar için kullanılacaktır:
a) sözleşmenin hükümleri ve yürütmesinden doğan zorunluluklar; dergi , gazete ve diğer yollarla istenilen bilgilerin ya da promosyon materyallerinin e-mail ile gönderilmesi, etc.
Bilginin işlenme süreci yukarıda belirtilen amaçlar için otomatik ve otomatik olmayan yollarla tüm bilgilere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için. Veri kaybı, yasa dışı yasak kullanım, veya yetkisiz erişimi engellemek için özel güvenlik önlemleri alınır. Alt paragfata geçen herhangi bir nedenden dolayı bilgi edinmek mümkün olmayacaktır a) www.osdbe.com üzerinden satın alım işlemine izin verilmeyecek. Buna karşılık şu durumlarda bilgi edinme girişimleri reddedilecektir b) web sitesinden satın alma yeteneğine etki ya da engel değildir.
osdbe veri denetleyicisidir XXXXXXXXXXX
Elde edilen veriler 3. ortaklara, sözleşmenin sonucunun ve performansının gerektirdiği durumlarda ya da yasalar, düzenlemeler ve dava durumlarında kapalı olmayacaktır.
Guinti OS a verilen kişisel bilgilere sadece vergi kontrolürlerine ve kurumsal faaliyetler açısından gerekli faaliyetleri yürüten kullanıcılar gibi özel organizasyonlar tarafından ulaşılınabilir olacaktır.

  • *